ในระบบหน้าการจัดการระบบอีเมล (Email Panel) นอกจากผู้ดูแลหลัก (Master) จะสามารถควบคุมดูแลระบบอีเมลภายใต้โดเมนองค์กร หรือบริษัทได้แล้ว ยังสามารถสร้าง Account Login (Sub Master) โดยกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานให้สามารถทำงานได้เพียงหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งในหน้า Email Panel เท่านั้น

โดยแบ่งหน้าที่ Sub Master ออกเป็น 3 ระดับดังนี้

Admin (Master)
– ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชั่นในหน้าระบบหน้าการจัดการระบบอีเมล (Email Panel)
– สร้าง Sub Master

User management
– เพิ่ม ลบ Email Account
– กำหนด Disk Space ในแต่ละ Email Account
– รีเซ็ตรหัสผ่าน Email Account
– เพิ่ม ลบ แก้ไข Group Mail
– ตั้งค่า Vacation Email

Log Analyties
– ตรวจสอบ Log ขารับ(Incoming) ขาส่ง(Outgoing) ของ Email Account ทั้งโดเมน

หมายเหตุ Admin (Master) มีได้เพียง 1 Account เท่านั้น และสามารถเพิ่ม Sub Master ได้สูงสุดเพียง 4 Sub Master

วิธีการสร้าง Sub Master สำหรับ Email Panel

1. กด แทนเมนู Sub Master ตามภาพ
2. กดเลือก Add Sub User

 

ใส่รายละเอียด Sub User ที่ต้องการสร้าง
ชื่ออีเมล(Email)  ต้องเป็นอีเมลที่มีอยู่จริงในระบบ
รหัสผ่าน (Password)
ยืนยันรหัสผ่าน (Password Again)
เลือกหน้าที่ของ Sub User
ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยกด ยืนยัน (Confirm)

 

เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถ login ใช้งาน ได้ที่
https://panel.technologyland.co.th/domain/