ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานหน้า Email Panel ได้เอง โดยสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกชื่อ User Login ตามภาพ
2. เลือกไปที่ Profile Setting

 

3. เลือกที่แทบเมนู Password
4.ใส่รายละเอียด
– Current Password : รหัสผ่านเดิม
– New Password : รหัสผ่านใหม่
– Confirm Password : ยืนยันรหัสผ่านใหม่
5. กด reset เพื่อทำการ reset password