เป็นช่องการเก็บ email ที่ถูกกรองติดspamโดยอาจจะเป็นfileแนบหรือemailที่แปลกปลอมซึ่งทางระบบอาจมองว่าไม่ปลอดภัย ผู้ใช้งานสามารถค้นหาemailได้ดังนี้

1.เลือกที่ Spam quarantined

2.เลือก  New rule

3. เลือกที่ Sender หรือ Recipient

4.
– หากค้นหาแบบ ชื่อผู้รับ (Recipient) ให้ใส่ชื่อ Email (ใส่เฉพาะชื่อ Email ไม่ต้องใส่ @)
– หากค้นหาแบบ ชื่อผู้ส่ง (Sender) ให้ใส่ชื่อ Email เต็มๆ

5. เลือก Customise โดยเลือกตามหัวข้อดังนี้

5.1 Massage ID

5.2 Timestamp

5.3 Identity

5.4 Sender

5.5 Recipient

5.6 Main Class

5.7 Sub class

5.8 Extra class

5.9 Subject

5.10 Delivery date

6. Show Resuits เพื่อแสดง Log email ที่ติด spam

7.เลือก emai ที่จะทำการปล่อยออกจากตัวกรอง

8.เลือก release form quarantine คือ ปล่อยอีเมลออกจากตัวกรอง

9.เลือก Apply เพื่อยืนยันการปล่อย email ออกจากตัวกรอง