จากหน้า admin
ให้กดเข้าที่หัวข้อ Users

 

กดเลือกอีเมล์ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของอีเมล์
จากนั้นกดเลือกเมนู Reset Password

 

ระบบจะโชว์รายละเอียดการ Reset Password
1. เปิด/ปิด การสุ่มรหัสผ่านอีเมล์
2. เปิด/ปิด เพื่อให้ระบบทำการสร้างรหัสผ่านใหม่ เมื่อผู้ใช้ login ครั้งแรก

จากนั้นให้กด Reset

 

หน้าจอเมื่อระบบ Reset รหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว