จากหน้า admin
ให้กดเข้าที่หัวข้อ Users

 

เมื่อเข้ามายังหน้าจัดการ User แล้ว
1. ให้กดเลือกชื่ออีเมลที่ต้องการลบ
2. กดไอคอนถังขยะเพื่อลบอีเมล

 

ให้ติ๊กถูกออก ทุกหัวข้อ
จากนั้นกด Delete User

 

อีเมล์ที่เลือก จะถูกลบออกจากระบบ