จากหน้า admin
ให้กดเข้าที่หัวข้อ Users

 

ดำเนินการกด Add a filter

 

เลือกหัวข้อ Recently deleted

 

ระบบจะแสดงรายชื่ออีเมล์ที่มีการลบออกจากระบบ
(อีเมล์ที่ลบออกจากระบบ จะค้างอยู่ 20 วัน)

 

เลือกอีเมล์ที่ต้องการกู้
จากนั้นกด Restore

 

ต่อมาให้กด Continue

 

จากนั้นให้กด Recover

 

อีเมล์ที่เคยลบ จะถูกกู้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง