การ confit ค่าใน DNS คือการกำหนดค่า DNS คือ Domain Name Server มีหน้าที่แปลงชื่อ Domain name เป็นหมายเลข IP ของ Server ปลายทาง และ ยังทำหน้าที่บังคับทิศทาง Email ว่าให้ทำการส่งไปยัง Mail Hosting IP ใด  DNS สามารถแบ่งได้หลายประเภทดังนี้

  1. NS หรือ Name Server คือ เป็นการระบุว่าให้ Domain รับฟังค่า DNS Zone จาก DNS Server ใด
  2. A Record จะเป็นการชี้แบบ IP โดยต้องระบุปลายทางเป็นหมายเลข IP
  3. Mx Record คือการชี้ค่า Email มายัง Domain หนึ่งไปเก็บไว้ใน mail server
  4. TXT Record นิยมใช้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของ Domain จริงๆ
  5. Cname เป็นชื่อเสมือนเป็นการระบุค่าแบบ Hostname ไปยังปลายทาง แบบ Hostname

วิธีการ Confit ค่า DNS ใน Panel

ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน(Username)
รหัสผ่าน(Password)
และ โทเค่น(Token)

เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด Login เพื่อเข้าใช้งานหน้าการจัดการระบบอีเมล

เลือก DNS ในแถบด้านซ้ายมือ

หน้านี้จะมีค่า DNS ที่ Confit ค่าไปแล้วตัวอย่างเช่นการเพิ่ม A Record

Name: คือชื่อที่ต้องการให้ IP วิ่งไป

IP: คือ IP ระบุปลายทาง

จากนั้นกด Add  เพื่อทำการ Add ค่าลงไปในหน้า DNS Panelจะเชื่อมต่อกับ DNS อย่างเรียวไทม์

หากต้องการลบค่าที่ Add ไปแล้วนั้นสามารถกดปุ่ม Delete ได้ในแถบ Action ขวามือ

ระบบจะถามว่าต้องการลบ Record หรือไม่หากยืนยันให้กด Submit เพื่อยืนยันการลบ