วิธีแก้ไขปัญหาเครื่อง Mac ใช้งานอีเมล์ไม่ได้

 1. เข้า Preferences..

2. ให้เข้า Advanced IMAP Settings

3. ทำการติดถูก Allow insecure แล้วกด OK

4. จากนั้นให้ติ๊กถูกที่ automatically ออก แล้ว ติ๊กถูก Use TLS/SSL ออก ตามรูป

5. จากนั้นให้เข้า Account ตรงหัวข้อ SMTP

6. แล้วเลือก Edit SMTP Server List

7. จากนั้นให้ ติ๊กถูกที่ automatically ออก

8. แล้ว ติ๊กถูก Use TLS/SSL ออก ตามรูป

9. จากนั้นให้เข้าที่หัวข้อ Advanced แล้ว ทำการติดถูก Allow insecure แล้วกด OK

10. จากนั้นกด Save

[Webmail Sync] วิธีสร้าง Signature หรือคำลงท้ายข้อความอีเมล

 

 

1. เข้าไปที่ Profile Email Account ตามภาพ และไปที่เมนู Setting

2. ไปที่ แทบเมนู ชื่อแสดงตัว (Identity)

3. คลิกไปที่ชื่ออีเมล

4. ใส่รายละเอียดข้อความ ที่ต้องการกำหนดเป็น Signature ที่ต้องการ

หากต้องการใส่สี หรือภาพในข้อความ Signature ให้เลือก Check Box ตรง ลายมือชื่อแบบ HTML (Signature HTML)

แล้วใส่ข้อความ หรือภาพที่ต้องการจากนั้นกด บันทึก (Save)

 

5. หากเลือกใช้ข้อความ Signature เป็นแบบ HTML ต้องเข้าไปตั้งค่าในส่วนของ ปรับแต่ง (Adjustment) > Composing Messages > เขียนจดหมายแบบ HTML เลือกเป็น Always  จากนั้นกดบันทึก เพื่อเวลาที่เราเขียนอีเมลใหม่ หรือ Reply อีเมลข้อความ Signature จะแสดงเป็นรูปแบบ HTML ที่สร้างไว้เช่นกัน

 

 

[Webmail Sync] การสร้าง Folder เพื่อจัดกลุ่มข้อความ (อีเมล์)

 1. ไปที่ แทบ Profile ชื่ออีเมล เลือก Setting
 2. เลือก กล่องจดหมาย
 3. เลือกเครื่องหมาย +
 4. กำหนดข้อมูล New Folder
 • ชื่อกล่องจดหมาย
 • โฟลเดอร์แม่ (เป็นการกำหนดว่าจะให้ โฟลเดอร์ที่สร้างไปอยู่ Under โฟลเดอร์ใด หากไม่ต้องให้อยู่ Under โฟลเดอร์อื่น ๆ  ให้เลือกเป็น — ตามภาพ

5. กด บันทึก

คู่มือการติดตั้งอีเมล์ลง Thunderbird

ขั้นตอนที่ 1
– ทำการเข้าเว็บไซต์ Thunderbird ดังนี้ https://www.thunderbird.net/th/ และ ดำเนินการดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรม
** หลังจากดาวน์โหลดกดติดตั้งโปรแกรมได้ทันที **

ขั้นตอนที่ 2
– เปิดโปรแกรม Thunderbird จากนั้นใส่ชื่ออีเมล์ และ รหัสผ่านอีเมล์
จากนั้น คลิก Configure Manually..

ขั้นตอนที่ 3
– ดำเนินการเลือกและใส่ข้อมูลให้เหมือนกับ รูปภาพ ด้านล่าง ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4
– ระบบจะแสดงข้อมูลให้ยืนยัน ให้ติ๊ก ถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม จากนั้นกด Done เป็นอันติดตั้งเสร็จ

**************************************************************************************

ขั้นตอนการ Backup ข้อมูลอีเมล์ลงโปรแกรม Thunderbird

ขั้นตอนที่ 5
–  เมื่อ Add อีเมล์ลง โปรแกรม Thunderbird เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นการย้ายข้อมูลอีเมล์ ลง Local Folder ที่จะไว้เก็บข้อมูลลงบนเครื่องคอม โดยให้คลิกขวาที่ Local Folder และทำการสร้าง Sub Folder

ขั้นตอนที่ 6
– ขั้นตอนนี้จะเป็นการ Copy ข้อมูลอีเมล์ ลงเครื่องคอม ครับ โดยให้ลูกค้าเลือก Copy ทีละ กล่องจดหมาย
โดยให้เลือกคลุม อีเมล์ในกล่องนั้นทั้งหมด แล้วกด คลิกขวา > Copy To > Local Folder

วิธีการติดตั้งอีเมล์บน App Outlook (มือถือ)

ขั้นตอนที่ 1 – เข้า App Outlook แล้วกดเริ่มต้นใช้งาน

 

ขั้นตอนที่ 2 – ใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการ Add แล้วกด ดำเนินการต่อ

 

ขั้นตอนที่ 3 – ให้เลือกแบบ IMAP

 

ขั้นตอนที่ 4 – จากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน และชื่อแสดง แล้วกดเปิดการตั้งขั้นสูง

 

ขั้นตอนที่ 5 – จากนั้นให้ใส่ค่าเซิฟเวอร์ แล้วตามด้วย เลข Port ตามรูปครับ

** Port ขาเข้าต้องแก้ไขเป็น 143 **
** Port ขาออกต้องแก้ไขเป็น 587 **

 

ขั้นตอนที่ 6 – จากนั้นให้กด เข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยันการเข้าใช้งาน

 

ขั้นตอนที่ 7 – เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

[Gsuite Admin] วิธีการกำหนดให้ ส่งอีเมล์เฉพาะภายในโดเมนเดียวเท่านั้น

1.จากหน้า admin ดำเนินการเข้า Apps

2. จากนั้นกดเข้า G Suite

3.  กดเข้า Gmail

4. ให้เลื่อนลงมาล่างสุด เลือก Advanced settings

5. เลื่อนหาหัวข้อ Routing > Routing > กด ที่ CONFIGURE

6. ดำเนินการตั้งค่าดังนี้
  – 1. ใส่ชื่อที่ต้องการตั้งเพื่อจดจำ
  – 2. เลือก Outbound
  – 3. เลือก Only affect specific envelope senders
  – 4. เลือก Group membership (only sent mail) 
       ** จากนั้นให้กด select groups เพื่อเลือกชื่อ Group ที่ต้องการตั้ง **

 

7. ดำเนินการตั้งค่าเพิ่มดังนี้
   – 1. เลือก Reject message
   – 2. ใส่รายละเอียดให้ตอบกลับไปแจ้ง User เมื่อทำการส่งออกหาภายนอก
   – 3. เมื่อใส่ค่าต่างๆ ครบ ให้กด ADD SETTING

8. เมื่อสร้างเสร็จ ให้กด SAVE

[Gmail] วิธีการ Add Calendar for gmail ลง Outlook

1. ให้ดำเนินการดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม G Suite Sync for Microsoft Outlook ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยเข้า เว็บไซต์ https://tools.google.com/dlpage/gssmo#

 

2. เปิดโปรแกรม G Suite Sync for Microsoft Outlook จากนั้นใส่ชื่ออีเมล์ แล้วกด Continue
** หากเปิดโปรแกรม Outlook อยู่ ให้ดำเนินการปิดโปรแกรม Outlook ก่อน **

 

3. ให้เลือกบัญชีอีเมล์อีกครั้ง

 

4. จากนั้นให้เลื่อนมาด้านล่าง กด อนุญาต

 

5. ทำการกด Create profile

 

6. ให้กด Start Microsoft Outlook 

 

7. หากมี Profile Outlook ที่เคยใช้งานอยู่แล้ว ระบบจะสร้าง Profile ใหม่ขึ้นมา ให้เลือกใช้งานที่ Profile ใหม่

 

8. รอ Outlook อัปเดทให้เสร็จสิ้น

 

9. เมื่อเปิด Calendar ใน Outlook ระบบจะทำการ Sync ข้อมูลให้เหมือนกันทั้งหมด

 

10. ตัวอย่างจากหน้าเว็บ gmail 

[Email Panel]วิธีการการ Confit ค่า DNS ใน Panel

การ confit ค่าใน DNS คือการกำหนดค่า DNS คือ Domain Name Server มีหน้าที่แปลงชื่อ Domain name เป็นหมายเลข IP ของ Server ปลายทาง และ ยังทำหน้าที่บังคับทิศทาง Email ว่าให้ทำการส่งไปยัง Mail Hosting IP ใด  DNS สามารถแบ่งได้หลายประเภทดังนี้

 1. NS หรือ Name Server คือ เป็นการระบุว่าให้ Domain รับฟังค่า DNS Zone จาก DNS Server ใด
 2. A Record จะเป็นการชี้แบบ IP โดยต้องระบุปลายทางเป็นหมายเลข IP
 3. Mx Record คือการชี้ค่า Email มายัง Domain หนึ่งไปเก็บไว้ใน mail server
 4. TXT Record นิยมใช้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของ Domain จริงๆ
 5. Cname เป็นชื่อเสมือนเป็นการระบุค่าแบบ Hostname ไปยังปลายทาง แบบ Hostname

วิธีการ Confit ค่า DNS ใน Panel

ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน(Username)
รหัสผ่าน(Password)
และ โทเค่น(Token)

เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด Login เพื่อเข้าใช้งานหน้าการจัดการระบบอีเมล

เลือก DNS ในแถบด้านซ้ายมือ

หน้านี้จะมีค่า DNS ที่ Confit ค่าไปแล้วตัวอย่างเช่นการเพิ่ม A Record

Name: คือชื่อที่ต้องการให้ IP วิ่งไป

IP: คือ IP ระบุปลายทาง

จากนั้นกด Add  เพื่อทำการ Add ค่าลงไปในหน้า DNS Panelจะเชื่อมต่อกับ DNS อย่างเรียวไทม์

หากต้องการลบค่าที่ Add ไปแล้วนั้นสามารถกดปุ่ม Delete ได้ในแถบ Action ขวามือ

ระบบจะถามว่าต้องการลบ Record หรือไม่หากยืนยันให้กด Submit เพื่อยืนยันการลบ

 

 

 

 

ขั้นตอนการย้าย Contact จากระบบเก่า มายังระบบใหม่

Login เข้าหน้าเว็บเมล์เก่า
จากนั้นไปที่หัวข้อ Address Book
แล้วเลือกเมนู > Export

 

จากนั้นให้เลือก Format เป็น vCard
แล้วกด Export

 

ต่อมาให้ login เข้าหน้าเว็บเมล์ตัวใหม่
แล้วกดเข้าหัวข้อ Contact
จากนั้นให้กดเลือก Import

 

1. ทำการเลือกไฟล์ที่ export ออกมาจากหน้าเว็บตัวเก่า
2. เมื่อเลือกไฟล์แล้วให้กด Import

[Spam] Whitelist Filtering rule

ห้วข้อ Whitelist Filtering rule เป็นการสร้างเงื่อนไข Whitelist ในระบบ Incoming Mail Server

 

Whitelist Filtering rule
ผู้ใช้งานสามารถกดเลือก +Add rule เพื่อสร้างเงื่อนไข Whitelist

 

Whitelist Filtering rule

ในหน้าการ สร้างเงื่อนไขจะมีให้ใส่ รายละเอียดดังนี้

Rule name : ชื่อเงื่อนไข
Match : กำหนดเงื่อนไข

 

Whitelist Filtering rule
Colume แรก เป็นการกำหนด ขอบเขตการตรวจสอบ เช่น ตรวจสอบจาก หัวข้ออีเมล (subject) จากเนื้อหาอีเมล (Message body)

 

Whitelist Filtering rule

colume ที่ 2 เป็นการตั้ง เงื่อนไข

is >> คือ
is not >> ไม่ใช่
contains >> มี
does not contain >> ไม่มี
starts with >> ขึ้นต้นด้วย
ends with >> ลงท้ายด้วย

 

Whitelist Filtering rule
Colume ที่ 3 เป็นการใส่ค่า หรือ Keywords ที่ต้องการสร้างเงื่อนไข เข้าไป เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กด Save

 

Whitelist Filtering rule

 

ยกตัวอย่าง

ไม่สามารถได้รับอีเมล จาก abc@company.com ได้ ที่เนื่องจาก ผู้ส่งตั้ง ค่า Signature ที่มี URL : www.bbb.com ที่ติด IP web server blacklist ทำให้ติดระบบกรองขารับทุกครั้ง ซึ่งผู้ส่งไม่สามารถแก้ไข Signature ได้ ในฐานะผู้รับสามารถแก้ไขได้ ด้วยการตั้งกฏตามภาพ หลังจากการตั้งกฏนี้ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล abc@company.com  หรือ Sender อื่น ๆ ส่งอีเมลที่มีเนื้อหา URL : www.bbb.com ก็จะถูกปล่อยเข้าสู่ระบบทันที