Create Calendar

สำหรับ Calendar นั้นสามารถสร้าง Folder เพื่อแยกส่วนของการนัดหมายได้ เช่น
สร้าง Folder ชื่อ A เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล A และ
สร้าง Folder ชื่อ B เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล B
ซึ่งทั้ง 2 Folder จะสามารถแยกโชว์การนัดหมาย หรือ ปิดการโชว์เฉพาะ Folder ที่ต้องการได้ ให้โชว์เฉพาะการตั้งนัดหมายของ Folder ที่ต้องการได้ ซึ่งขั้นตอนการตั้ง Folder ตั้งได้ดังนี้

วิธีสร้างโฟลเดอร์ปฏิทิน [Webmail]

เปิด Webmail จากนั้นเข้าหัวข้อ Calendar
เมื่อใช้งานครั้งแรกจะไม่เห็น Folder เพราะยังไม่เคยสร้างขึ้นมา
ให้ทำการกดไอคอน +
ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด กรอก ชื่อ Folder , รายละเอียด และ เลือกสี
เมื่อกรอกเสร็จแล้ว กด Save Changes
ระบบจะสร้าง Folder และ แสดงในส่วน Calendar หน้า Webmail

Delete Calendar

วิธีลบโฟลเดอร์ปฏิทิน [Webmail]

เลือก Folder ที่ต้องการลบ
ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ สำหรับ Folder ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะ
ระบบจะให้ยืนยันการลบ Event อีกครั้งให้กด Delete
Folder จะถูกลบออกจากระบบ

Rename Calendar

วิธีเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ปฏิทิน [Webmail]

เลื่อนเม้าไปชี้ที่ Folder Calendar ที่ต้องการ จะมีไอคอนฟันเฟืองแสดง
ให้คลิกที่ไอคอน ฟันเฟือง
ระบบจะแสดงหน้าต่างให้แก้ไขข้อมูลต่างๆ
ทำการแก้ไขชื่อ Folder ตามต้องการ จากนั้นคลิก Save Changes
ระบบจะแก้ไขข้อมูล ดังรูป

Share calendar

วิธีแชร์โฟลเดอร์ปฏิทิน [Webmail]

เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ จากนั้นให้กดไอคอนสัญญาณ
ระบบจะมีให้กรอกอีเมล์ของผู้ที่ต้องการให้แชร์ข้อมูล กรอกอีเมล์ และ คลิกไอคอน +
จากนั้นระบบจะ Share Calendar ให้กับอีเมล์นั้นๆ
ให้ทราบถึงนัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่บันทึกไว้ใน Calendar
โดยระบบจะให้กำหนดผู้ที่ถูกแชร์ให้เข้าถึงข้อมูลได้ เช่น
ให้อ่านได้อย่างเดียว หรือ ให้อ่าน และ เขียนเพิ่มเติม ใน Calendar ที่แชร์ได้

Cancel shared

วิธียกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิทิน [Webmail]

เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ จากนั้นให้กดไอคอนสัญญาณ
ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดการแชร์ Folder ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะ
ระบบจะ Cancel การ sharing calendar