วิธีแชร์โฟลเดอร์ปฏิทิน [Webmail]

เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ จากนั้นให้กดไอคอนสัญญาณ
ระบบจะมีให้กรอกอีเมล์ของผู้ที่ต้องการให้แชร์ข้อมูล กรอกอีเมล์ และ คลิกไอคอน +
จากนั้นระบบจะ Share Calendar ให้กับอีเมล์นั้นๆ
ให้ทราบถึงนัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่บันทึกไว้ใน Calendar
โดยระบบจะให้กำหนดผู้ที่ถูกแชร์ให้เข้าถึงข้อมูลได้ เช่น
ให้อ่านได้อย่างเดียว หรือ ให้อ่าน และ เขียนเพิ่มเติม ใน Calendar ที่แชร์ได้