วิธีเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ปฏิทิน [Webmail]

เลื่อนเม้าไปชี้ที่ Folder Calendar ที่ต้องการ จะมีไอคอนฟันเฟืองแสดง
ให้คลิกที่ไอคอน ฟันเฟือง
ระบบจะแสดงหน้าต่างให้แก้ไขข้อมูลต่างๆ
ทำการแก้ไขชื่อ Folder ตามต้องการ จากนั้นคลิก Save Changes
ระบบจะแก้ไขข้อมูล ดังรูป