วิธียกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิทิน [Webmail]

เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ จากนั้นให้กดไอคอนสัญญาณ
ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดการแชร์ Folder ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะ
ระบบจะ Cancel การ sharing calendar