สำหรับ Calendar นั้นสามารถสร้าง Folder เพื่อแยกส่วนของการนัดหมายได้ เช่น
สร้าง Folder ชื่อ A เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล A และ
สร้าง Folder ชื่อ B เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล B
ซึ่งทั้ง 2 Folder จะสามารถแยกโชว์การนัดหมาย หรือ ปิดการโชว์เฉพาะ Folder ที่ต้องการได้ ให้โชว์เฉพาะการตั้งนัดหมายของ Folder ที่ต้องการได้ ซึ่งขั้นตอนการตั้ง Folder ตั้งได้ดังนี้

วิธีสร้างโฟลเดอร์ปฏิทิน [Webmail]

เปิด Webmail จากนั้นเข้าหัวข้อ Calendar
เมื่อใช้งานครั้งแรกจะไม่เห็น Folder เพราะยังไม่เคยสร้างขึ้นมา
ให้ทำการกดไอคอน +
ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด กรอก ชื่อ Folder , รายละเอียด และ เลือกสี
เมื่อกรอกเสร็จแล้ว กด Save Changes
ระบบจะสร้าง Folder และ แสดงในส่วน Calendar หน้า Webmail