1. ให้ดำเนินการดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม G Suite Sync for Microsoft Outlook ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยเข้า เว็บไซต์ https://tools.google.com/dlpage/gssmo#

 

2. เปิดโปรแกรม G Suite Sync for Microsoft Outlook จากนั้นใส่ชื่ออีเมล์ แล้วกด Continue
** หากเปิดโปรแกรม Outlook อยู่ ให้ดำเนินการปิดโปรแกรม Outlook ก่อน **

 

3. ให้เลือกบัญชีอีเมล์อีกครั้ง

 

4. จากนั้นให้เลื่อนมาด้านล่าง กด อนุญาต

 

5. ทำการกด Create profile

 

6. ให้กด Start Microsoft Outlook 

 

7. หากมี Profile Outlook ที่เคยใช้งานอยู่แล้ว ระบบจะสร้าง Profile ใหม่ขึ้นมา ให้เลือกใช้งานที่ Profile ใหม่

 

8. รอ Outlook อัปเดทให้เสร็จสิ้น

 

9. เมื่อเปิด Calendar ใน Outlook ระบบจะทำการ Sync ข้อมูลให้เหมือนกันทั้งหมด

 

10. ตัวอย่างจากหน้าเว็บ gmail