1.จากหน้า admin ดำเนินการเข้า Apps

2. จากนั้นกดเข้า G Suite

3.  กดเข้า Gmail

4. ให้เลื่อนลงมาล่างสุด เลือก Advanced settings

5. เลื่อนหาหัวข้อ Routing > Routing > กด ที่ CONFIGURE

6. ดำเนินการตั้งค่าดังนี้
  – 1. ใส่ชื่อที่ต้องการตั้งเพื่อจดจำ
  – 2. เลือก Outbound
  – 3. เลือก Only affect specific envelope senders
  – 4. เลือก Group membership (only sent mail) 
       ** จากนั้นให้กด select groups เพื่อเลือกชื่อ Group ที่ต้องการตั้ง **

 

7. ดำเนินการตั้งค่าเพิ่มดังนี้
   – 1. เลือก Reject message
   – 2. ใส่รายละเอียดให้ตอบกลับไปแจ้ง User เมื่อทำการส่งออกหาภายนอก
   – 3. เมื่อใส่ค่าต่างๆ ครบ ให้กด ADD SETTING

8. เมื่อสร้างเสร็จ ให้กด SAVE