ขั้นตอนที่ 1 – เข้า App Outlook แล้วกดเริ่มต้นใช้งาน

 

ขั้นตอนที่ 2 – ใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการ Add แล้วกด ดำเนินการต่อ

 

ขั้นตอนที่ 3 – ให้เลือกแบบ IMAP

 

ขั้นตอนที่ 4 – จากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน และชื่อแสดง แล้วกดเปิดการตั้งขั้นสูง

 

ขั้นตอนที่ 5 – จากนั้นให้ใส่ค่าเซิฟเวอร์ แล้วตามด้วย เลข Port ตามรูปครับ

** Port ขาเข้าต้องแก้ไขเป็น 143 **
** Port ขาออกต้องแก้ไขเป็น 587 **

 

ขั้นตอนที่ 6 – จากนั้นให้กด เข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยันการเข้าใช้งาน

 

ขั้นตอนที่ 7 – เป็นอันเสร็จเรียบร้อย