จากหน้า admin แล้ว
ให้กดเข้าที่หัว Users

 

ให้ดำเนินการเลือกอีเมล์ที่ต้องการระงับการใช้งาน
จากนั้นกดเลือกเมนู

 

กดเลือกเมนู SUSPEND USER

 

ระบบจะแจ้งผลกระทบเมื่อระงับการใช้งาน
ให้กด SUSPEND

 

User ที่ถูกระงับ จะแสดงสถานะ SUSPEND