ดำเนินการเข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

 

หน้าต่างระบบ admin