เมื่อเข้าหน้า admin แล้ว
ให้กดเข้าที่หัว Users

 

จากนั้นให้กดเข้าที่เครื่องหมาย +

 

ระบบจะมีตัวเลือกเพิ่มเติม
ดำเนินการกดเลือก Add New User

 

กรอกชื่ออีเมล์ที่ต้องการเพื่ม

 

เมื่อกรอกข้อมูลชื่อที่ต้องการเพิ่มเสร็จ
ให้เลื่อนมาด้านล่างต่อไป

 

1. กด เปิด/ปิด เพื่อให้ระบบสร้างรหัสผ่านแบบสุ่ม
2. กด เปิด/ปิด เพื่อให้ระบบทำการสร้างรหัสผ่านใหม่ เมื่อผู้ใช้ login ครั้งแรก

3. เมื่อใส่ค่าต่างๆ เสร็จแล้ว ให้กด Add New User

 

จากนั้นให้กด DONE

 

เสร็จสิ้น