Login เข้าหน้าเว็บเมล์เก่า
จากนั้นไปที่หัวข้อ Address Book
แล้วเลือกเมนู > Export

 

จากนั้นให้เลือก Format เป็น vCard
แล้วกด Export

 

ต่อมาให้ login เข้าหน้าเว็บเมล์ตัวใหม่
แล้วกดเข้าหัวข้อ Contact
จากนั้นให้กดเลือก Import

 

1. ทำการเลือกไฟล์ที่ export ออกมาจากหน้าเว็บตัวเก่า
2. เมื่อเลือกไฟล์แล้วให้กด Import