ห้วข้อ Whitelist Filtering rule เป็นการสร้างเงื่อนไข Whitelist ในระบบ Incoming Mail Server

 

Whitelist Filtering rule
ผู้ใช้งานสามารถกดเลือก +Add rule เพื่อสร้างเงื่อนไข Whitelist

 

Whitelist Filtering rule

ในหน้าการ สร้างเงื่อนไขจะมีให้ใส่ รายละเอียดดังนี้

Rule name : ชื่อเงื่อนไข
Match : กำหนดเงื่อนไข

 

Whitelist Filtering rule
Colume แรก เป็นการกำหนด ขอบเขตการตรวจสอบ เช่น ตรวจสอบจาก หัวข้ออีเมล (subject) จากเนื้อหาอีเมล (Message body)

 

Whitelist Filtering rule

colume ที่ 2 เป็นการตั้ง เงื่อนไข

is >> คือ
is not >> ไม่ใช่
contains >> มี
does not contain >> ไม่มี
starts with >> ขึ้นต้นด้วย
ends with >> ลงท้ายด้วย

 

Whitelist Filtering rule
Colume ที่ 3 เป็นการใส่ค่า หรือ Keywords ที่ต้องการสร้างเงื่อนไข เข้าไป เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กด Save

 

Whitelist Filtering rule

 

ยกตัวอย่าง

ไม่สามารถได้รับอีเมล จาก abc@company.com ได้ ที่เนื่องจาก ผู้ส่งตั้ง ค่า Signature ที่มี URL : www.bbb.com ที่ติด IP web server blacklist ทำให้ติดระบบกรองขารับทุกครั้ง ซึ่งผู้ส่งไม่สามารถแก้ไข Signature ได้ ในฐานะผู้รับสามารถแก้ไขได้ ด้วยการตั้งกฏตามภาพ หลังจากการตั้งกฏนี้ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล abc@company.com  หรือ Sender อื่น ๆ ส่งอีเมลที่มีเนื้อหา URL : www.bbb.com ก็จะถูกปล่อยเข้าสู่ระบบทันที