ฟังก์ชั่น Address book ในตอนนี้สามารถแสดงรายชื่ออีเมลทั้งหมดภายในโดเมนขององค์กร หรือบริษัทของผู้ใช้งานเท่านั้น ยังไม่สามารถเพิ่มลบรายชื่ออื่นลงไปด้วยตนเองได้

โดย Master User สามารถสั่งเปิด – ปิด การใช้งาน Address book ได้ โดยเลือก Enabled (เปิดการใช้งาน) หรือ Disabled (ปิดการใช้งาน) ได้ตามภาพ

หน้าการใช้งาน Address Book

และสามารถ Manage รายละเอียดของแต่ละรายชื่อได้

เลือกไปที่ปุ่ม Manage
แก้ไขรายละเอียด เมื่อดำเนินการเรียบร้อย กด Save