เข้าเว็บไซต์ www.gmail.com

 

กรอกชื่ออีเมล์
จากนั้นกด Next

 

กรอกรหัสผ่านของอีเมล์
จากนั้นกด Next

 

หน้าต่างเมื่อ Log in สำเร็จ