1. เข้า Preferences..

2. ให้เข้า Advanced IMAP Settings

3. ทำการติดถูก Allow insecure แล้วกด OK

4. จากนั้นให้ติ๊กถูกที่ automatically ออก แล้ว ติ๊กถูก Use TLS/SSL ออก ตามรูป

5. จากนั้นให้เข้า Account ตรงหัวข้อ SMTP

6. แล้วเลือก Edit SMTP Server List

7. จากนั้นให้ ติ๊กถูกที่ automatically ออก

8. แล้ว ติ๊กถูก Use TLS/SSL ออก ตามรูป

9. จากนั้นให้เข้าที่หัวข้อ Advanced แล้ว ทำการติดถูก Allow insecure แล้วกด OK

10. จากนั้นกด Save