วิธีตั้งค่าการ Sync Calendar [Macbook]

เปิดโปรแกรม App Calendar บนเครื่อง Mac
จากนั้นให้เลือกเมนูของโปรแกรม
Calendar > Preferences
เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ Sync ได้ที่หัวข้อ Refresh Calendars
เลือกความถี่เวลา Sync ดังรูปภาพ