ขั้นตอนที่ 1
– ทำการเข้าเว็บไซต์ Thunderbird ดังนี้ https://www.thunderbird.net/th/ และ ดำเนินการดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรม
** หลังจากดาวน์โหลดกดติดตั้งโปรแกรมได้ทันที **

ขั้นตอนที่ 2
– เปิดโปรแกรม Thunderbird จากนั้นใส่ชื่ออีเมล์ และ รหัสผ่านอีเมล์
จากนั้น คลิก Configure Manually..

ขั้นตอนที่ 3
– ดำเนินการเลือกและใส่ข้อมูลให้เหมือนกับ รูปภาพ ด้านล่าง ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4
– ระบบจะแสดงข้อมูลให้ยืนยัน ให้ติ๊ก ถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม จากนั้นกด Done เป็นอันติดตั้งเสร็จ

**************************************************************************************

ขั้นตอนการ Backup ข้อมูลอีเมล์ลงโปรแกรม Thunderbird

ขั้นตอนที่ 5
–  เมื่อ Add อีเมล์ลง โปรแกรม Thunderbird เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นการย้ายข้อมูลอีเมล์ ลง Local Folder ที่จะไว้เก็บข้อมูลลงบนเครื่องคอม โดยให้คลิกขวาที่ Local Folder และทำการสร้าง Sub Folder

ขั้นตอนที่ 6
– ขั้นตอนนี้จะเป็นการ Copy ข้อมูลอีเมล์ ลงเครื่องคอม ครับ โดยให้ลูกค้าเลือก Copy ทีละ กล่องจดหมาย
โดยให้เลือกคลุม อีเมล์ในกล่องนั้นทั้งหมด แล้วกด คลิกขวา > Copy To > Local Folder