วิธียกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิทิน [Macbook]

เปิด App Calendar
คลิกขวาที่ Calendar Folder > จากนั้นเลือก Stop Sharing
ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการ Cancel Sharing ให้กด Stop Sharing
ระบบจะ Cancel การ sharing calendar