วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลลงบนปฏิทิน [Macbook]

เปิด App Calendar ของเครื่อง Mac
จากนั้นเข้า Account
เลือก Add Other Account..
จากนั้นให้เลือก CalDAV account
เลือก Account Type : เป็น Manual
กรอกข้อมูล

User Name : ชื่ออีเมล์
Pass : รหัสผ่านอีเมล์
Server Address ต้องใส่เป็น :
https://cal.technologyland.co.th

แล้วกด Sign In

Account จะเพิ่มลงในระบบ
Account จะแสดงใน App
และสามารถเพิ่ม Event ต่างๆ ได้ทันที