วิธีแก้ไขการตั้งค่าบัญชีบนปฏิทิน [Macbook]

เปิด App Calendar for Mac
ไปที่เมนู Calendar > Preferences
จากนั้นจะมีหน้าต่างการตั้งค่าต่างๆ สามารถเข้าไปแก้ไขการตั้งค่า
หรือ ระบบต่างๆ ของ Calendar ได้ เช่น
เมนู Teb ด้านบน จะเป็นตัวเข้าจัดการการตั้งค่าต่างๆ
เมนู Teb กลาง จะเป็นการแก้ไขข้อมูลอีเมล์ Account ที่ Add ลงไป