วิธีลบบัญชีบนปฏิทิน [Macbook]

เปิด App Calendar
เลือกเมนู Calendar > Accounts
คลิกเลือก User Calendar ที่ต้องการลบ แล้วคลิกไอคอน –
ระบบจะให้ยืนยันการลบ ให้คลิก OK เพื่อยืนยันการลบ
จากนั้นระบบจะลบ User Calendar ออกจากโปรแกรม
รวมถึง Event ต่างๆที่สร้างไว้ใน Folder ดังกล่าวด้วย