วิธีสร้างโฟลเดอร์ปฏิทิน [iPhone]

เมื่อเข้ามาที่ Appication Calendar ให้เข้าไปที่ Calendars
กดเข้าไปที่ Edit เพื่อแก้ไข Folder ของบัญชี Calender ของคุณ
เลือก Add Calendar ในหัวข้อบัญชี Calendar ของคุณ
ใส่รายละเอียด ชื่อ และ แถบสี ที่ต้องการ เรียบร้อยแล้วกด Done
เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถสร้าง calendar sub-folder เรียบร้อยแล้ว