วิธีลบโฟลเดอร์ปฏิทิน [iPhone]

เลือกไปที่ Calendars (ปฏิทิน)
เลือก Edit (แก้ไข)
เลือก Folder Calendar ที่ต้องการลบ
เลื่อนไปด้านล่างสุด กด Delete Calendar
กด ยืนยันการลบอีกครั้ง
calendar folder ดังกล่าวจะถูกลบออกไปทันที