วิธีเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ปฏิทิน [iPhone]

เข้าไปที่หน้า Calendar แล้วกด Edit
เลือกไปที่ Folder Calender ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ
เมื่อกดเข้าไปแล้ว ให้ทำการแก้ไขชื่อที่ต้องการ แล้ว กด Done
เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถ เปลี่ยนชื่อ calendar sub-folder ได้แล้ว