วิธีแชร์โฟลเดอร์ปฏิทิน [iPhone]

เข้าไปที่ Calendars (ปฏิทิน)
เลือก Edit (แก้ไข)
เลือก Folder Calendar ที่ต้องการ Share
เลือก Add Person เพื่อเพิ่มรายชื่ออีเมล
พิมพ์ชื่ออีเมลลงไป
(หากต้องการแชร์มากกว่า 1 ชื่อให้ใส่เครื่องหมาย , ต่อท้ายชื่อ)
ชื่ออีเมลที่ใส่ลงไปจะปรากฏขึ้นตามภาพ
เมื่อเรียบร้อยแล้ว กด Done