วิธียกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิทิน [iPhone]

เข้าไปที่ Calendars (ปฏิทิน)
ไปที่ Edit (แก้ไข)
เลือก Folder Calendar ที่ต้องการ
เลือกรายชื่อที่ต้องการยกเลิก การ Share
เลือกไปที่ Stop Sharing
กด Remove เพื่อยืนยันอีกครั้ง
เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถยกเลิกการ การแชร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้ที่ต้องการได้แล้ว