วิธีสร้างนัดหมาย [Webmail]

เลือกคลิกวันที่ ที่ต้องการเพิ่ม Event
ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดให้กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูลต่างๆ รวมถึงเลือกวันที่และเวลาสำหรับ Event
เสร็จแล้วกด Save Changes
Calendar จะแสดงรายละเอียดชื่อ, เวลา จากที่ได้ตั้งนัดหมายไว้
เมื่อกดเลือกวันที่ใน Calendar