วิธีสร้างโฟลเดอร์ปฏิทิน [Macbook]

เปิด App Calendar ขึ้นมา
ครั้งแรกที่ติดตั้งจะไม่เห็น Folder เพราะยังไม่เคยสร้างขึ้นมา
ไปที่เมนูด้านบน
เลือก File > New Calendar > แล้วเลือก Account ที่ต้องที่สร้าง Folder
ระบบจะสร้าง Folder ขึ้นมา จากนั้นให้ทำการตั้งชื่อที่ต้องการ
เมื่อตั้งชื่อแล้ว เราสามารถเพิ่ม Event ได้ทันที
ซึ่ง Event ที่สร้างขึ้นในแต่ละ Folder จะสามารถสั่งปิด-เปิดการโชว์ของแต่และ Folder ได้