วิธีลบโฟลเดอร์ปฏิทิน [Macbook]

เปิด App Calender จากนั้นเลือก Calender Folder ที่ต้องการลบ
คลิกขวา ที่ Calender Folder > เลือก Delete
ระบบจะให้ยืนยันการลบ ให้เลือก Delete
เมื่อกด Delete ระบบจะทำการลบ Calender Folder ออกจากระบบทันที