วิธีเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ปฏิทิน [Macbook]

เปิด App Calendar for Mac
คลิกขวาที่ Calendar Folder ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นเลือก Get Info
ระบบจะเปิดหน้าต่างรายละเอียด
ให้แก้ไขชื่อ Calendar Folder ตามต้องการ เสร็จแล้วกด OK
ชื่อ Calendar Folder จะถูกแก้ไข
หากมีการแชร์ Folder อยู่ ชื่อ Folder ปลายทางที่มีการแชร์ไปถึง ก็จะถูกเปลี่ยนด้วย