วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลลงบนปฏิทิน [iPhone]

เข้าไปที่ Icon Setting (การตั้งค่า)
ให้เลือก Password & Accounts

 

เลือกไปที่ Add Account (เพิ่มบัญชี)
เลือกไปที่ Other (อื่น ๆ)
จากนั้นให้เลือก Add CalDAV Account
ใส่รายละเอียดต่าง ๆ ลงไป
Server : https://cal.technologyland.co.th
User Name : ชื่ออีเมล์ผู้ใช้
Password : รหัสอีเมล์ผู้ใช้
Description : รายละเอียดชื่อ
เมื่อดำเนินการใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว กด Next
เมื่อกด Next และการใส่ค่าถูกต้อง จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาตามภาพ
จากนั้นกด Save การ Add Account Calendar จึงเสร็จสมบูรณ์