วิธีแก้ไขการตั้งค่าบัญชีบนปฏิทิน [iPhone]

เข้าไปที่ ไอคอน Setting (การตั้งค่า)
เลือกไปที่ Calendar (ปฏิทิน)
เลือกไปที่ Accounts (บัญชี)
เลือกไปที่ ชื่อบัญชีที่ต้องการแก้ไข
กดไปที่ Account (บัญชี)
ด้านบนจะเป็นการแก้ไขรายละเอียดของผู้ใช้งานที่ต้องการ
Sever : URL ของ Calendar ที่ใช้งาน

User Name : ชื่ออีเมล
Password : รหัสผ่าน

Description : คำอธิบายเพิ่มเติม

ส่วนด่านล่าง Advanced Setting จะเป็นการแก้ไข Port SSL
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เลือกไปที่ Done
ระบบจะทำการ Verify ข้อมูล
เมื่อข้อมูลถูกต้องทั้งหมด จะเป็นดังภาพ ซึ่งถือว่าการแก้ไขข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว