วิธีลบบัญชีบนปฏิทิน [iPhone]

เข้าไปที่ Icon Setting (การตั้งค่า)
เลือกไปที่ Calendar (ปฏิธิน)
เลือกไปที่ Accounts (บัญชี)
เลือกชื่อบัญชี Calendar ที่ต้องการลบ
เมื่อเข้าไปที่บัญชี Calendar เลือก Delete Account
ระบบจะให้ ยืนยันการลบอีกครั้ง กดไปที่ Delete from My iPhone