วิธีสร้างนัดหมาย [iPhone]

เข้าไปที่ Icon Setting (การตั้งค่า)
จากนั้นให้กด + มุมขวาบน
เพื่อทำการตั้งนัดหมายบนปฏิทิน
1. ให้ตั้งชื่อนัดหมายตามที่ต้องการ
2. เลือกวันที่และเวลา ที่จะตั้งนัดหมาย
บนปฏิทิน
3. จากนั้นกด Add
Calendar จะแสดงรายละเอียดชื่อ, เวลา จากที่ได้ตั้งนัดหมายไว้ เมื่อกดเลือกวันที่ใน Calendar